Nuuksion Ratsastajat

Nuuksion Ratsastajat Syyskokous 2023

Nuuksion ratsastajien syyskokous pidetään lauantaina 4.11.2023 klo 17:00 stall Eqvuksessa (Nuuksiontie 50).


Syyskokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- ääntenlaskijat
3. Todetaan
- läsnäolijat
- äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi talousarvio
6. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen jäseniä erovuorossa olevien tilalle
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
9. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kuhunkin seuran ohjelmassa olevaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
10. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
11. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireillepanemat asiat.
12. Kokouksen päättäminen