Nuuksion Ratsastajat

Nuuksion Ratsastajat Syyskokous 2017

Nuuksion ratsastajien syyskokous pidetään maanantaina 6.11.2017 klo 20:00 stall Eqvuksessa (Nuuksiontie 50)


Syyskokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- ääntenlaskijat
3. Todetaan
- läsnäolijat
- äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi talousarvio
6. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen 4 jäsentä erovuorossa olevien tilalle
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
9. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kuhunkin seuran ohjelmassa olevaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
10. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
11. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireillepanemat asiat.
12. Kokouksen päättäminen